a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Image Alt

O projektu

learn Oblak znanja za otok mogućnosti

O našem projektu

Namijenjen je educiranju nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih kompetencija te učenicima korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za njihovo profesionalno usmjeravanje.

Cilj projekta je educiranje dugotrajno nezaposlenih, mladih i starijih osoba i pripadnika ostalih ranjivih skupina.

Pokrenuti online edukacijsku platformu kroz dostupan „e-kutak“ u Veloj Luci putem kojeg će se omogućiti kontinuirano učenje polaznicima.

Profesionalno usmjerenje prilagođeno stvarnom stanju na tržištu, s namjerom kvalitetne pripreme za skori ulazak na tržište rada.

Upoznajte nas!

U ovom videu predstavili smo projekt i planirane aktivnosti.
learn

Osnovni podaci o projektu

O projektu

Oblak znanja za otok mogućnosti

Naziv projekta: Oblak znanja za otok mogućnosti – stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e -učenja
Kodni broj: UP.01.3.1.01.0079
Korisnik bespovratnih sredstava: KATUS d.o.o. za računovodstvene usluge
Partneri na projektu: Udruga Novi otok , Lokalna akcijska grupa LAG5

O projektu

Naši ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta: Povećati zapošljivost mladih nezaposlenih osoba u dobi do 29 godina i nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području otoka i DNŽ kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa na otoku. Cilj će se postići educiranjem osoba koje aktivno traže posao za tržišno potrebna znanja i vještine , te kroz kvalitetnu pripremu mladih osoba za ulazak i intregraciju na tržištu rada („rana intervencija“)
Dodatni ciljevi: pokretanje održive on line platforme za e -učenje, promicanjem inovativnih načina obrazovanja te jačanje uključenosti nezaposlenih osoba i cjeloživotnog učenja.
Očekivani rezultati: educirana 41 nezaposlena osoba i 30 učenika srednjih škola otoka prijavljeno za profesionalnu orijentaciju , postavljena on line platforma sa tekstovima za 5 zanimanja  i formiran e kutak
Trajanje projekta: Od 26.3.2019. do 26.03.2021.

O projektu

Ciljana skupina

Ciljana skupina: mladi nezaposleni otočani u dobi od 15 do 29 godina te nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko – neretvanske županije (2016-2020).
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

O projektu

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 824.525,06HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 824.525,06HRK (100%)
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/http://www.esf.hr/operativni-program/
Kontakt osoba: Katica Smojver, 091/7939479, katica.smojver@gmail.com

a

Edukacija – prijave i praksa

Osposobljavanje za jednostavna zanimanja vršit će se po certificiranim programima vanjske tvrtke/učilišta uz teoretsku i praktičnu nastavu.

a

E-učenje – prijave na cloud platformu

Polaznici će imati pristup posebno izrađenoj online platformi za provedbu programa osposobljavanja kojoj će sudionici moći pristupati internetom.

a

Fokus grupe – profesionlno usmjeravanje učenika

Profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola kojima će se omogućiti pristup materijalima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, informiranje o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja.

a

E-kutak – nastavak rada

Teoretski pristup edukaciji za pojedinačno zanimanje uz koji će moći koristiti e-kutak u druge svrhe preko posebno izrađenoj online platformi.