a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Image Alt

Oblak znanja

Kreirana E-platforma

Kako je projektom predviđeno, nakon provođenja projekta, projektni tim, a posebno partneri nastavit će poticati cjeloživotno
učenje i online učenje za otočane. U tu svrhu napravljena je e-platforma koja je dostupna zainteresiranim nezaposlenim osobama i ostalim zainteresiranima. Na e platformi je moguće nakon registracije pregledavati stručnu literaturu za pet zanimanja za koja smo provodili osposobljavanja. Zainteresirani otočani koji nemaju mogućnost e učenja u svom domu i nemaju svoju opremu mogu u dogovoru sa zaduženim osobama ovo učenje provoditi u uređenom „e kutku „ udruge gdje im je dostupna upotreba prijenosnih računala i sadržaja ove e platforme. Stranica tj e-platforma na kojoj se može pronaći sva stručna literatura korištena tijekom svih edukacija. www.otokmogucnosti.eu