a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Image Alt

Oblak znanja

Edukacija za posao sobar/ica

Uslugom provedbe osposobljavanja učinjeno je sljedeće:

  • kontrola dobivene dokumentacije svake prijavljene osobe za osposobljavanje

  • evidencija o prijavljenim osobama, upis prijavljenih u “e-maticu za osposobljavanje”

  • izvedba verificiranog programa osposobljavanja za zanimanje sobar/ica u dvije grupe od 06.09.2021. do 24.09.2021., 53 sata teorijske nastave, kombinirani rad u učionici i online

  • s obzirom na posebne mjere uzrokovane pandemijom Covid-19 kao i na turističku sezonu koja je uslijedila, polaznici nisu bili u mogućnosti obavljati praktičnu nastavu u za to predviđenom vremenu. Shodno tome obavljanje praktične nastave obavljati će se u periodu od 01.10.2021. do 31.12.2021.

  • predana je stručna literatura za platformu korisnika Katus d.o.o.: Priručnik za stručno osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica te dnevnik rada praktične nastave

Nakon što polaznici obave praktični dio osposobljavanja izdat će im se Uvjerenje o osposobljavanju